1a2a3a4a5a6a7a8a9a

Maklumat Terkini

Maklumat dan Borang

GARIS PANDUAN SKIM GERAN RACE
BORANG PERMOHONAN GERAN RACE (R1) 
BORANG PENILAIAN PROPOSAL PROJEK RACE (R2) 
BORANG LAPORAN KEMAJUAN PROJEK RACE (R3) 
BORANG PEMANTAUAN DAN PEMENTORAN R&D DAN LATIHAN (R4) (MENTOR SAHAJA)
BORANG PELANJUTAN TEMPOH (R6) (Pemohon mestilah mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tamat penyelidikan)
BORANG LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN RACE (R5)